CPU – Sockel 775 – Dual Core & Core2Duo E6800 – E8600